Dritare Fizarmonike.

Profil Importi me një nivel të lartë qëndrueshmërie dhe ruajtës i mirë i termicitetit.