p5Ndërtimi i fasadave strukturale dhe gjysëm strukturale të përbëra me fasada me kapak dhe fasada spider. Fasada te cilesise se larte qe i rezistojne kushteve klimaterike dhe kohes. Ndertim i sigurt i tyre nga profesionistet tane me nje eksperience te larte ne fushen e konstruksioneve.